इयत्ता 5 वी:- नमुना सराव प्रश्नपत्रिका 2024 |||| इयत्ता 8 वी:- नमुना सराव प्रश्नपत्रिका 2024

नव्या शासननिर्णयानुसार  ५ वी व ८ वी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  व परीक्षा पास न झाल्यास त्याच वर्गात पुन्हा ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

५ वी व ८ वी नमुना सराव प्रश्नपत्रिका 2024 प्रकशित केल्या आहेत.

त्या डाऊनलोडसाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.


इयत्ता वी:- नमुना सराव प्रश्नपत्रिका 2024


👇👇👇👇

    

अनु. क्र.

विषय

प्रश्नपत्रिका

संविधान तक्ता

सूचना /उत्तरसूची

1.

इंग्रजी - प्रथम भाषा

  1. Download 

Download 

-

2.

इंग्रजी - तृतीय भाषा

Download 

Download 

-

3.

उर्दू

Download 

Download

Download 

4.

गणित

Download 

Download 

Download 

5.

मराठी

Download 

Download 

Download 

6.

परिसर अभ्यास: भाग १

Download 

Download 

Download 

7.

परिसर अभ्यास : भाग २

Download 

Download 

Download 


------------------------------------------------------------------

इयत्ता 8 वी:- नमुना सराव प्रश्नपत्रिका 2024

👇👇👇👇


अनु. क्र.

विषय

प्रश्नपत्रिका

संविधान तक्ता

सूचना /उत्तरसूची

1.

इंग्रजी - प्रथम भाषा

Download 

Download 

-

2.

इंग्रजी - तृतीय भाषा

Download 

Download 

-

3.

उर्दू

Download 

Download

Download 

4.

गणित

Download 

Download 

Download 

5.

मराठी

Download 

Download 

Download 

6.

विज्ञान

Download 

Download 

Download 

7.

सामाजिक शास्त्र

Download 

Download 

Download 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 


Post a Comment

1 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.