Top Stories

megagrid/recent

What's New

block/recent

Recent posts

Show more

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) 2024 मसुद्यावर प्रतिक्रिया नोंदविण्याबाबत....

Read more

२२/४/२०२४ पासून शालेय विद्यार्थ्यांना सुट्टी(उपस्थित राहणेपासून सवलत) देणेबाबत…

Read more

१२ वी नंतर काय ? arts, commerce, Science

Read more

SCIENCE

Read more

इयत्ता 5 वी:- नमुना सराव प्रश्नपत्रिका 2024 |||| इयत्ता 8 वी:- नमुना सराव प्रश्नपत्रिका 2024

Read more