विजा, भज, इमाव विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सन 2022-23 साठी विद्यार्थ्याची निवड करणेबाबत....

 50 विद्यार्थी जाणार परदेशीं शिक्षणा साठी....


विजाभज, इमाव विमाप्र प्रवार्गातील मुलामुलींना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सन  2022-23 साठी विद्यार्थ्याची निवड करणेबाबत....
Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.